رویکر قرآن دردرمان بیماریهای روحی وروانی
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده سعی نموده رویکرد قرآن رادر درمان بیماریهای روحی وروانی را مورد برسی خود قرار دهد.ونقش قرآن دراین زمینه را بیان نماید.